მიშელ ფუკო “მოდერნიზმზე”

modernism

“ჩვენთვის ცნობილია, რომ ხშირად საუბრობენ მოდერნულობაზე, როგორც ეპოქაზე ან, ყოველ შემთხვევაში, როგორც ეპოქის მახასიათებლების ერთობლიობაზე; ათავსებენ კალენდარზე, სადაც მას წინ უძღვის პრე-მოდერნულობა, მეტ-ნაკლებად ნაივური ან არქაული და უკან მოსდევს ენიგმატური და შემაშფოთებელი “პოსტმოდერმულობა”.

იმანუელ კანტი, მიშელ ფუკო, რა არის განმანათლებლობა?, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტი, 2012, 62-63.

Advertisements

Comments are closed.